MATKALAISEN PIRTIN HYVINVOINTIPALVELUT


Tilauksesta kevyt pirttijooga, rentouttava perinnesauna sekä virkistävä terveysmetsäkävely.

Tiedustelut nrosta 050-3244179/Rauni

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmennus (AAE) 

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on hyvin käytännönläheinen kuntoutus- ja ohjausmuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämänhallinnan ja arjen taitoja. Työskentely on prosessinomaista, jossa tavoitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asetettuja tavoitteita. Myös asiakkaan itsetunnon ja voimavarojen vahvistaminen ovat keskiössä ja että asiakas alkaa luottamaan omiin kykyihinsä. Valmennus sopii mm. ADHD, touretten ja aspergerin oireyhtymän asiakkaiden tukemiseen. Valmennus voidaan toteuttaa etänä, valmennettavan asumis- ja toiminta-ympäristössä tai erikseen sovitussa paikassa. Jokainen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti. Valmennukseen otan mielelläni koirani mukaan. Eläimen on tutkitusti todettu laskevan stressihormonin tasoa, lisäävän keskittymistä, tuovan mielihyvää sekä jopa motivoivan valmennettavaa kuntoutumisessaan. Vankan opettajakokemukseni myötä pystyn auttamaan myös oppimisvaikeuksissa sekä ala- että yläkoululaisia. 

Ota yhteyttä soittaen tai sähköpostitse, kerron ilomielin lisää. -Rauni 

050-3244179, rauni.huttu@gmail.com